Agrofeed Kft. Hungary

Од 3ти Јануар 2022 година, Аграр Трејд ја застапува реномираната фирма Agrofeed Kft. Gyor Hungary на македонскиот пазар и врши нивна продажба и дистрибуција на цела териотирија на Македонија.

За сите производи кои може да ги набавите како и дополнителн информации за фирмата може да прочитате на следниот линк.

Покрај овие производи што ги нудат вршиме и дистрибуција на други производи од Унгарија преку нив, како: