Vethellas

Vethellas – Премикс

Премикс за мајки на база на јачмен 18 50 009

Спецификација

Vethellas – Премикс

Премикс за прасиња 18 50 019

Спецификација

Vethellas – Премикс

Премикс за тов свињи на база на пченка 18 50 006
Спецификација

Vethellas – Млеко

 

                  Млеко во прав – Acilac

Vethellas – Премикс

Протеини за прасиња 18 02 200

Vethellas – Премикс

 

Премикс за тов свињи на база на јачмен 18 50 008
Спецификација