Vethellas

Vethellas – Премикс

Премикс за мајки на база на јачмен 18 50 009

Спецификација

Vethellas – Премикс

Премикс за прасиња 18 50 019

Спецификација

Vethellas – Премикс

Премикс за тов свињи на база на пченка 18 50 006

Спецификација

Vethellas – Премикс

Премикс за кокошки неселки(со боја) – Prevet Layer 2 (1.25%)

Vethellas – Премикс

Премикс за тов свињи на база на јачмен 18 50 008

Спецификација

Vethellas – Премикс

Протеини за прасиња 18 02 200

Vethellas – Млеко

Млеко во прав – Acilac