На семинарот учествуваа значајни ветеринари, нутриционисти и академици од Грција и од други европски земји плус активни производители од секторот свињарство. Целта на семинарот беше презентацијата на најновите научни случувања, како и нивната имплементација во модерното производство на свињите. Преглед  

Read More »