Претставници од Аграр Трејд заедно со други претставници на фирмата Biomin беа на посета во Виена, Австрија на настан организиран од страна на Biomin. Целта на овој настан беше обука и едукација за нивните производи и нивните намени, како и запознавање со нови продукти и луѓе. Овој настан се одржа од  23.06.2019 до 26.06.2019.   Неколку […]

Read More »

Соопштение На ден 09.11.2017-та се одржа петтиот семинар за свињарство во соработка со нашиот партнер ,,Vinfeed,, Нови Сад и со помош на двете светски реномирани компании ,,JRS,, од Германија и  ,,Biomin,, од Австрија. Семинарот го имаше следниот дневен ред:     Избирање на идеален извор на влакна за прасиња  Надминување на проблемот со одбивање на […]

Read More »