Претставници од Аграр Трејд заедно со други претставници на фирмата Biomin беа на посета во Виена, Австрија на настан организиран од страна на Biomin. Целта на овој настан беше обука и едукација за нивните производи и нивните намени, како и запознавање со нови продукти и луѓе. Овој настан се одржа од  23.06.2019 до 26.06.2019.   Неколку […]

Read More »