Семинар за свињарство во соработка со “Vinfeed”, Нови Сад “JRS”,Германија “Biomin”, Австрија

Соопштение

На ден 09.11.2017-та се одржа петтиот семинар за свињарство во соработка со нашиот партнер ,,Vinfeed,, Нови Сад и со помош на двете светски реномирани компании ,,JRS,, од Германија и  ,,Biomin,, од Австрија.

Семинарот го имаше следниот дневен ред:

 

 

Избирање на идеален извор на влакна за прасиња 

Надминување на проблемот со одбивање на прасиња

 

Имаше голем интерес и присуство на голем број фармери кои покажаа огромен интерес за темите и дискусиите од гостите предавачи.

Голема благодарност до гостите предавачи и посебна благодарност до ценетиот професор д-р Среќко Ѓоргиевски од Факултетот за земјоделски науки и храна при УКИМ – Скопје, за неговата изложена тема за исхрана на свињите во летен период.

 

This slideshow requires JavaScript.