Eurovix

logo-eurovix-bc

Micropan Normal

layer-1

Прав за третман на подови, решетки и канали.

Micropan Biogas

layer-2

Третман на септички јами

Micropan Soluzione

layer-3

Течност за хигиенски третман на целокупниот простор со аеросолизација