DanVit

Од Јуни 2022 година, Аграр Трејд започна соработка со реномираната фирма DanVit Denmark преку нивната фирма во Србија, DanVit doo Badovinci, за македонскиот пазар и врши продажба и дистрибуција на нивни производи на цела териотирија на Македонија.

Производи:

DanWean Milk
DanWean
Млеко за прасиња