На семинарот учествуваа значајни ветеринари, нутриционисти и академици од Грција и од други европски земји плус активни производители од секторот свињарство. Целта на семинарот беше презентацијата на најновите научни случувања, како и нивната имплементација во модерното производство на свињите. Преглед  

Read More »

  Говорници на овој семинар со своите трудови се: 1. Др. Марина Вукиќ – Врањеш, тема: Делување на киселината на здравје и перформанси на свињи; 2. ДВМ Дејан Лазиќ, тема: Делување на менаџментот и исхраната на подобра плодност кај маторици; 3. Др. Драган Милиќ, тема: Делување на адитиви на плодност кај маторици.

Read More »