Alpex Feed

Од 5ти Мај 2022 година, Аграр Трејд ја застапува реномираната фирма Alpex Feed Србија на македонскиот пазар и врши нивна продажба и дистрибуција на цела териотирија на Македонија.

За сите производи кои може да ги набавите како и дополнителн информации за фирмата може да прочитате на следниот линк.

Спецификација 1
Спецификација 2