Учество на 4 Симпозиум за свињарство на фирмата Vethellas – Larissa, Greece, 23/24 Септември 2016

Вработените од Аграр Трејд активно учествуваа на 4тиот Симпозиум за свињарство во организација на реноминирата фирма Vethellas, производител на премикси, ветеринарни лекови, репроцентар за свињарство, со која Аграр Трејд има долгогодишна соработка за дистрибуција на нивни производи на македонскиот пазар.

new_doc_21

 

Симпозиумот се оддржа на 23/24 септември 2016 во Платамона, Грција со учество на повеќе од 60 посетители од Грција, Велика Британија, Република Србија, Руска Федерација и Македонија.

Повеќе реномирани професори од универзитетите од Грција како и гости од Велика Британија и Русија оддржаа презентации на повеќе теми во областа на свињарството.

This slideshow requires JavaScript.

Повеќе информации на линкот.

Програма