Сточна Храна

Компонента

Пченица

Компонента

Пченка

Компонента

Јачмен

Компонента

Соино ќоспе 47% профат

Компонента

Сончогледово ќоспе 33%

Компонента

Монокалциум фосфат – MonoFos

Компонента

 

Сточна креда

Компонента

 

Рибино брашно