3 Симпозиум за свињарство во соработка со фирмата Vethellas – Larissa, Greece – Велес, Македонија 12ти Мај 2013

На семинарот учествуваа значајни ветеринари, нутриционисти и академици од Грција и од други европски земји плус активни производители од секторот свињарство. Целта на семинарот беше презентацијата на најновите научни случувања, како и нивната имплементација во модерното производство на свињите.

Преглед

This slideshow requires JavaScript.