Основна дејност

Основна дејност на нашето трговско друштво е трговија и услуги со добиточна храна, свежо месо и јајца. Поседуваме високо опремен и климатизиран погон во кој се третираат производите од реномираните компании Vethellas , Vinfeed, Eurovix и Liprovit.