За Нас

Аграр Трејд ДООЕЛ е формирано во 2008 година и е регистрирано како Трговско Друштво со основна дејност трговија со житарици, откуп на житарици од домашни производители, увоз на компоненти за добиточна храна од реномирани производители и дистрибуција на истите. Трговското друштво поседува сопствен магацин во индустриската зона Речани, Велес кој функционира од јуни 2013 година.