Контролиран влез на фарма само на неопходен персонал и користење на заштитна облека и обувки Секојдневно перење на заштитната облека на мин 60°C, бидејќи вирусот се уништува на оваа температура во траење од 30 мин. Дезбариери за дезинфекција на обувки и раце поставени на влез во фарма и секој објект Ограничен пристап и темелна внатрешна […]

Read More »

Врз основа на добиени лабораториски наоди од Институтот за ветеринарна медицина од 06.01.2022 година, Агенцијата  за храна и ветеринарство (АХВ) го потврди првиот случај на присуство на болеста Африканска свинска чума во две огледувалишта во делчевското село Драмче каде се угинати 14 свињи. Директорот на АХВ Николче Бабовски донесе решение со кое нареди преземање на […]

Read More »