Вработените од Аграр Трејд активно учествуваа на 4тиот Симпозиум за свињарство во организација на реноминирата фирма Vethellas, производител на премикси, ветеринарни лекови, репроцентар за свињарство, со која Аграр Трејд има долгогодишна соработка за дистрибуција на нивни производи на македонскиот пазар.   Симпозиумот се оддржа на 23/24 септември 2016 во Платамона, Грција со учество на повеќе […]

Read More »

На семинарот учествуваа значајни ветеринари, нутриционисти и академици од Грција и од други европски земји плус активни производители од секторот свињарство. Целта на семинарот беше презентацијата на најновите научни случувања, како и нивната имплементација во модерното производство на свињите. Преглед  

Read More »

  Говорници на овој семинар со своите трудови се: 1. Др. Марина Вукиќ – Врањеш, тема: Делување на киселината на здравје и перформанси на свињи; 2. ДВМ Дејан Лазиќ, тема: Делување на менаџментот и исхраната на подобра плодност кај маторици; 3. Др. Драган Милиќ, тема: Делување на адитиви на плодност кај маторици.

Read More »