Учество на ДСМ семинарот – Иновации во исхраната на домашните животни и одржување на чекор со истите