Семинар за живинарство – организиран од Аграр Трејд(Велес) и Vinfeed(Нови Сад)

Првиот семинар за производители во живинарство се оддржи на 16ти Март(четврток) 2017 со почеток во 10:30 часот во Хотел Гардениа, Велес.

Се одвиваше по следниот редослед:

  •  Вовед – Сашко Крстевски, Аграр Трејд Дооел Велес
  •  Презентација од Професор Др. Драгче Коцевски, Универзитет Скопје на тема: Менаџмент на јарките во критичниот период на вселување во објект на несилки
  •  Презентација од Др. Драган Милич DVM, Vinfeed doo, Нови Сад на тема: Микотоксини, ефекти и можна превенција
  •  Презентација од Др. марина Вучиќ Врањеш, Vinfeed doo, Нови Сад на тема:  Закиселувачи во исхраната на ќивина – влијание врз перформансите и здраствената состојба 
  •  Презентација од Дипл. Инг. Агр. Етијен барока, J. Rettenmaier Германија на тема: Фибрилирана 8:1 лигноцелулоза – ARBOCEL примена во живинарство
  •  Дискусија
  •  Ручек

 

This slideshow requires JavaScript.